Salgs- og leverings­betingelser

GENERELT

Du og hotellet er enige i betingelsene for leie av hotellrom. Navnet på selskapet som driver hotellet er Storebaug Hotell & Kro AS (i det følgende kalt "hotellet") og som du inngår avtale med, fremgår av booking-bekreftelsen Med mindre det er gjort egne avtaler, skal følgende regler gjelde. Egne regler gjelder for konferanser og gruppereservasjoner.

BOOKING OG BEKREFTELSE

En booking er bindende idet den er bekreftet og du har mottatt en bookingbekreftelse. Dette kan gis muntlig, skriftlig eller via bookingsystemet. Når du reserverer, må du oppgi ditt navn, adresse, e-postadresse, ankomst og avreise og betalingsmetode. Det er viktig at du oppgir e-postadressen, slik at du kan motta bekreftelse på reservasjonen fra oss.  For å booke et rom på Storebaug hotell, må du være minst 18 år. Hvis du booker et rom for en mindreårig er du ansvarlig uansett om du skal oppholde deg der sammen med den mindreårige eller ikke.

ANKOMST OG AVREISE

Tidspunkt for ankomst og avreise varierer avhengig av bookingen og prisen du fikk oppgitt.

KANSELLERING OG MANGLENDE OPPMØTE

Regler for kansellering varierer avhengig av prisen du fikk oppgitt da du booket. Med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bookingen, eller prisen du har valgt har andre regler, kan bookingen kanselleres kostnadsfritt frem til kl. 18:00 tre (3) dager før ankomstdagen. Dersom du ikke møter opp og ikke har kansellert på forhånd, eller du kansellerer etter kl. 18:00 på ankomstdagen, vil du belastes for én natt. Dersom hotellet har pådratt seg kostnader på grunn av din booking, må du også dekke disse.

TIDLIG ANKOMST OG ÅPNE OPPHOLD

Dersom du har booket for en spesifikk periode, men forlater hotellet tidligere, kan dette resultere i endring av pris. Kontakt hotellet for å gi beskjed om din avreise. Dersom du bor på hotellet i et uavklart tidsrom og utvider ditt opphold med én natt om gangen, bør du varsle hotellet om din avreise før kl. 18:00 dagen før. Ellers vil du bli belastet for én ekstra natt. Hvis hotellet ikke lenger kan holde rommet tilgjengelig for deg, skal du underrettes om dette før kl. 18:00 dagen før avreise er påkrevet.

HOTELLETS FORPLIKTELSER OG DINE KRAV

Dersom hotellet ikke kan gi deg et rom som avtalt, skal du, uten ekstra kostnad, tilbys et tilsvarende eller bedre rom på hotellet eller på et annet hotell med tilsvarende standard. Spesifiser dine ønsker når du booker for å være sikker på at hotellet er godt nok forberedt. Våre hoteller har røykfrie rom. Dersom en gjest bryter røykeforbudet, kan hotellet kreve gjesten for påfølgende kostnader. Ønsker du å ha med kjæledyr, vennligst opplys om dette når du booker.  

BETALING

Normalt må hotellregningen betales når den mottas, som oftest når du ankommer hotellet. Vårt hotell aksepterer de vanligste kredittkortene og betalingskortene. Hotellet er imidlertid ikke forpliktet til å akseptere andre kredittkort eller betalingskort, sjekker, verdikuponger eller fremmed valuta med mindre dette er avklart med hotellet på forhånd.

DIN EGEN SIKKERHET

Vær alltid oppmerksom på hvor nødutganger, alarmknapper og brannslokkingsutstyr befinner seg. Sjekk informasjonen på innsiden av din hotellromdør.

Personvern og cookies (informasjonskapsler)

*Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Storebaug samler inn og behandler dine personopplysninger.
Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart
Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger.
Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor wemade.no, med mindre dette er lovpålagt (for eksempel til offentlige myndigheter og for å oppfylle hvitvaskingslovverket).

Personopplysninger kan imidlertid bli gjort tilgjengelig for andre selskaper og partnere, som etter avtale med oss har ansvar for personal-administrasjon, regnskapsføring mv, samt for de selskapene som etter avtale med oss forestår den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning, herunder konfidensialitet.
Det kan også være at vi i noen sammenhenger deler noen av dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere, som eksempelvis bank- og forsikringsselskaper. Merk at vi aldri vil dele dine personopplysninger med en tredjepart uten at vi har ditt samtykke, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten og NAV). Vi kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere ditt kundeforhold og eventuelt leverandørforhold. Opplysninger vi registrerer er for eksempel navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse og postadresse. Det er frivillig å motta markedsføring.

Informasjonskapsler (cookies)
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte våre nettsteder generelt brukes.
• Analyse av hvordan hjemmesidene benyttes av de besøkende.
• Skreddersøm av innhold og markedsføring basert på hvordan brukerne bruker nettstedet

Grunnlag for behandlingen
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er hovedsakelig kontrakt (ansettelseskontrakt, leieavtale, kjøps-/salgsavtale, leverandørkontrakt mv). Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten og andre offentlige myndigheter. Utover dette vil vi ved behov innhente ditt samtykke.
Ved bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet et gyldig samtykke.

Lagring av personopplysningene og sletting
Personopplysningene du registrerer lagres på servere hos våre databehandlere. Vi sørger for å holde en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Grunnen til dette er at alle EU / EØS stater er forpliktet til å møte kravene i GDPR og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern. I enkelte tilfeller gjøres bruk av profesjonelle tredjeparter som er lokalisert utenfor EU / EØS i markedsføringsøyemed. I de tilfeller personopplysninger registreres i forbindelse med slik markedsføring vil behandlingen være basert på samtykke.
Vi sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger. Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dine rettigheter som registrert
Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt, med mindre lovkrav pålegger oss noe annet. Anmodningene kan rettes til personalansvarlig eller IT driftsansvarlig Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.
Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes post@storebaug.no


Endringer av denne personvernerklæringen
Vi kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato.

Oversikt over cookies
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser, for å tilby sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler også informasjon om din bruk av nettstedet vårt med våre sosiale medier, annonserings- og analysepartnere som kan kombinere det med annen informasjon du har gitt dem, eller som de har samlet inn fra din bruk av tjenestene deres. Cookies er liten tekst filer som kan brukes av nettsteder for å gjøre brukerens opplevelse mer effektiv.

Alle brukere kan nettleseren akseptere eller avslå samtykke til lagring av cookies.